Skip to content Skip to navigation

Thông báo chương trình Trại hè Thanh Đa năm 2018

Kính gửi: Công đoàn Bộ Phận,
 
Ban Nữ công thông báo chương trình Trại hè Thanh Đa năm 2018 như sau:
 
- Thời gian các cháu tham gia: Từ ngày 04/6 đến ngày 08/6/2018 (Thứ 2 - 6)
- Địa điểm: Khách sạn Công đoàn Thanh Đa
- Đối tượng tham gia: Các cháu là con của CĐV Trường sinh từ năm 2003 đến năm 2008
Kinh phí: 1.300.000đ (CĐ Trường hỗ trợ 50%)
- Thời gian đăng ký: đến hết ngày 15/5/2018 (Theo mẫu đính kèm)
 
Chi tiết về chương trình BNC gửi đính kèm:
- Thông báo
- Chương trình
- Nội quy
 
Mọi thắc mắc, Công đoàn bộ phận email về: nhanpt@uit.edu.vn
 
Trân trọng,