Skip to content Skip to navigation

Chào mừng đến với Công đoàn trường ĐH Công nghệ Thông tin

Tin tức & Sự kiện

1. Mục đích Hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam 09/11/2018. Nâng cao ý thức trách nhiệm và tăng cường hiểu biết pháp luật của công chức, viên chức, người lao động và người học trong toàn Trường. Thông qua các hoạt động tổ chức Ngày Pháp luật, tiếp tục...

Hoạt động công đoàn

Kính gửi quý Thầy Cô, Công đoàn Trường trân trọng gửi Kế hoạch 12/KH-CĐCNTT ngày 04/10/2018 về việc tổ chức các hoạt động Chào mừng Ngày Phụ nữ Việt nam 20/10 ( chi tiết kế hoạch kèm theo ). Thời gian tổ chức: 9h00-11h30 ngày 17/10/2018 . Địa điểm...

Không có nội dung nào được đưa lên trang chủ.