Skip to content Skip to navigation

Chào mừng đến với Công đoàn trường ĐH Công nghệ Thông tin

Tin tức & Sự kiện

Kính gửi quý Thầy Cô, Thực hiện công văn 17/CĐ-ĐHQG ngày 04/03/2021 của Công đoàn ĐHQG-HCM về việc ủng hộ chương trình "Triệu trái tim - Một tấm lòng - Vaccine vượt qua Covid-19" của Đài truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh (HTV) (công văn kèm theo)...

Hoạt động công đoàn

Kính gửi quý Thầy Cô, Thực hiện công văn 49/CĐ-ĐHQG ngày 4/5/2021 về việc Tổ chức cuộc thi "An toàn vệ sinh viên giỏi" năm 2021. (Chi tiết Kế hoạch kèm theo) 1. Thời gian bắt đầu từ 4/5/2021 đến 24h00 ngày 15/5/2021 . Thi trắc nghiệm mỗi bài thi 30...

Không có nội dung nào được đưa lên trang chủ.