Skip to content Skip to navigation

Chào mừng đến với Công đoàn trường ĐH Công nghệ Thông tin

Tin tức & Sự kiện

Kính gửi quý Thầy/Cô, Công đoàn ĐHQG-HCM triển khai chương trình tư vấn Bác sĩ gia đình cho CBVC-NLĐ của ĐHQG-HCM, chương trình nằm Kế hoạch 107 của Công đoàn ĐHQG-HCM 1. Đối tượng: CBVC-NLĐ ĐHQG-HCM hoặc người thân của CBVC-NLĐ thuộc diện F0, F1...

Hoạt động công đoàn

Kính gửi quý Thầy/Cô, Thực hiện chủ trương của Ban Giám hiệu về Chương trình đồng hành cùng CBVC-NLĐ vượt qua Covid-19. Nhà trường tiếp tục chia sẻ khó khăn với CBVC-NLĐ. Quý Thầy/Cô gặp khó khăn vui lòng cung cấp thông tin cho Trường và Công đoàn...

Không có nội dung nào được đưa lên trang chủ.