Skip to content Skip to navigation

Chào mừng đến với Công đoàn trường ĐH Công nghệ Thông tin

Tin tức & Sự kiện

Kính gửi quý Thầy Cô, Văn phòng Công đoàn kính chuyển quý Thầy, Cô một số nội dung sau: 1. Kế hoạch số 02/KH-LĐLĐ ngày 12/01/2021 của Liên đoàn LĐ TP.HCM về việc tổ chức Phiên chợ nghĩa tình cấp Thành phố (kế hoạch kèm theo) - Tổ chức trong 05 ngày...

Hoạt động công đoàn

Kính gửi quý Cô/Thầy, Văn phòng Công đoàn trân trọng gửi Kế hoạch 01/KH-CĐCNTT ngày 02/03/2021 của Công đoàn Trường về việc Chào mừng Quốc tế Phụ nữ 8/3 Trân trọng.

Không có nội dung nào được đưa lên trang chủ.