Skip to content Skip to navigation

BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN QUA CÁC THỜI KỲ

Giai đoạn năm 2022-2027

1 -      Đặng Văn Em - Chủ tịch

2 -      Vũ Văn Điệp - Phó Chủ tịch

3 -      Dương Phi Long - Ủy viên Thường vụ

4 -      Nguyễn Mạnh Hoàng - Ủy viên Ban Chấp hành

5 -     Nguyễn Thị Bích Loan - Ủy viên Ban Chấp hành

6 -      Nguyễn Mạnh Đình - Ủy viên Ban Chấp hành

7 -      Tạ Thu Thủy - Ủy viên Ban Chấp hành

8 -      Nguyễn Thị Huỳnh Như - Ủy viên Ban Chấp hành

9 -      Lê Văn Ngọc - Ủy viên Ban Chấp hành

Giai đoạn năm 2017-2022

1 -      Đặng Văn Em - Chủ tịch

2 -      Vũ Văn Điệp - Phó Chủ tịch

3 -      Nguyễn Đình Khương - Ủy viên thường vụ

4 -     Nguyễn Thị Bích Loan - Ủy viên Ban Chấp hành

5 -     Lâm Đức Khải - Ủy viên Ban Chấp hành

6 -     Nguyễn Mạnh Hoàng - Ủy viên Ban Chấp hành

7 -     Ngô Thanh Hùng - Ủy viên Ban Chấp hành (Đến 23/8/2019)

8 -     Dương Phi Long - Ủy viên Ban Chấp hành

9 -     Lê Bảo Uyên - Ủy viên Ban Chấp hành (Đến 8/8/2018)

10 -     Tạ Thu Thủy - Ủy viên Ban Chấp hành (Từ 20/5/2020)

11 -     Phạm Thị Nhung - Ủy viên Ban Chấp hành (Từ 15/3/2019)

Giai đoạn năm 2012-2017

1 -      Nguyễn Thị Thúy Hằng - Chủ tịch

2 -      Đặng Văn Em - Phó Chủ tịch

3 -      Dương Ngọc Hảo - Ủy viên thường vụ (Đến 02/2016)

4 -      Nguyễn Thị Phương Thảo - Ủy viên Ban Chấp hành

5 -      Đào Lộc Bình - Ủy viên Ban Chấp hành

6 -      Ngô Thanh Hùng - Ủy viên Ban Chấp hành

7 -      Dương Khai Phong - Ủy viên Ban Chấp hành (Đến 08/2015)

8 -      Nguyễn Mạnh Hoàng - Ủy viên Ban Chấp hành(Từ 05/2016)

9 -      Hà Thị Kim Thoa - Ủy viên Ban Chấp hành (Đến 9/2013)

11 -      Trần Hạnh Xuân - Ủy viên Ban Chấp hành (Từ 05/2016)

12 -      Nguyễn Anh Tuấn - Ủy viên Ban Chấp hành (Đến 03/2016)

Giai đoạn năm 2009-2012

1 -      Bùi Văn Thành - Chủ tịch

2 -      Cao Thị Kim Tuyến - Phó Chủ tịch (Đến 07/2010)

3 -      Nguyễn Thị Thúy Hằng - Ủy viên Ban Chấp hành

4 -      Đặng Văn Em - Ủy viên Ban Chấp hành

5 -      Nguyễn Tuấn Đăng - Ủy viên Ban Chấp hành

6 -      Trịnh Minh Tuấn - Ủy viên Ban Chấp hành

7 -      Võ Thế Dân - Ủy viên Ban Chấp hành

8 -      Mai Xuân Hùng - Ủy viên Ban Chấp hành

Giai đoạn năm 2006-2009

1 -      Bùi Văn Thành - Chủ tịch

2 -      Võ Thế Dân - Phó Chủ tịch

2 -      Đàm Quang Hồng Hải - Ủy viên Ban Chấp hành

2 -      Lê Thanh Phương - Ủy viên Ban Chấp hành

2 -      Bùi Mộng Thúy - Ủy viên Ban Chấp hành

Giai đoạn năm 2004-2006

1 -     Dương Tấn Thành - Chủ tịch

2 -     Võ Thế Dân - Phó Chủ tịch

2 -     Nguyễn Trác Thức - Ủy viên Ban Chấp hành

Giai đoạn năm 2002-2004

1 -     Đỗ Phúc - Chủ tịch

2 -     Lê Hoài Nghĩa - Phó Chủ tịch

3 -     Trương Hải Bằng - Ủy viên Ban Chấp hành

2 -     Trần Thị Phương Trang - Ủy viên Ban Chấp hành

2 -     Mai Thu Vân - Ủy viên Ban Chấp hành