Skip to content Skip to navigation

Kế hoạch tổ chức Quốc tế Phụ nữ 8/3

Kính gửi quý Thầy Cô,

Văn phòng Công đoàn trân trọng gửi Kế hoạch 01/KH-CĐCNTT ngày 28/02/2019 của Công đoàn Trường về việc Tổ chức Quốc tế Phụ nữ 8/3 (kế hoạch kèm theo).
Thời gian tổ chức: 07h00 đến 17h00 ngày 09/03/2019 (thứ 7).
Địa điểm: Khu Du lịch Bửu Long, Biên Hòa, Đồng Nai.
(Chi tiết vui lòng quý Thầy Cô xem kế hoạch kèm theo).
Quý Thầy/Cô vui lòng đăng ký TẠI ĐÂY trước 16h00 ngày 5/03/2019.
 
Trân trọng,