Skip to content Skip to navigation

Bảng vàng thành tích

2019-2020

Thành tích năm 2006 - 2016

- Giấy khen Công đoàn ĐHQG-HCM

2018-2019

Thành tích năm 2018-2019

- Bằng khen Công đoàn Giáo dục Việt Nam
- Bằng khen Liên đoàn LĐTP
- Giấy khen Công đoàn ĐHQG-HCM: Thành tích xuất sắc trong cuộc vận động “Mỗi Thầy Cô giáo là tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo” giai đoạn 2008-2018

2017-2018

Thành tích năm 2017-2018

- Giấy khen Công đoàn ĐHQG-HCM
- Giấy khen Công an tỉnh Bình Phước

2016-2017

Thành tích năm 2016-2017

- Bằng khen Liên đoàn LĐTP

2015-2016

Thành tích năm 2015-2016

- Cờ truyền thống của Liên đoàn LĐTP Trao tặng Công đoàn Trường “10 năm xây dựng & Phát triển Công đoàn”

2014-2015

Thành tích năm 2014-2015

- Bằng khen Liên đoàn LĐTP
- Bằng khen Tập thể Điển hình tiên tiến giai đoạn 2010-2015 của Giám đốc ĐHQG-HCM

2013-2014

Thành tích năm 2013-2014

- Bằng khen của Tổng liên đoàn LĐVN
- Bằng khen Liên đoàn LĐTP

2012-2013

Thành tích năm 2012-2013

- Bằng khen Liên đoàn LĐTP

2011-2012

Thành tích năm 2011-2012

- Bằng khen Liên đoàn LĐTP

2010-2011

Thành tích năm 2010-2011

- Bằng khen Liên đoàn LĐTP

2008-2009

Thành tích năm 2008 - 2009

- Bằng khen Liên đoàn LĐTP
- Bằng khen của Giám đốc ĐHQG-HCM