Skip to content Skip to navigation

Kế hoạch cuộc thi "KỂ CHUYỆN VỀ UIT QUA ẢNH"_Chào mừng kỷ niệm 15 năm thành lập UIT

Kính gửi quý Thầy Cô,
Công đoàn Trường trân trọng gửi Kế hoạch 05/KH-CĐCNTT ngày 8/4/2021 về việc Tổ chức cuộc thi "Kể chuyện về UIT qua ảnh" (Kế hoạch chi tiết kèm theo). Cuộc thi nằm trong chuỗi các hoạt động Chào mừng kỷ niệm 15 năm thành lập Trường Đại học Công nghệ Thông tin (8/6/2006 - 8/6/2021).
1. Đối tượng tham gia:
- Toàn thể CBVC-NLĐ của Trường
- Sinh viên, cựu sinh viên, học viên cao học, nghiên cứu sinh của Trường.
2. Hình thức thi: 
- Ảnh đơn/album ảnh ghi lại những khoảnh khắc trong giảng dạy, nghiên cứu, học tập và làm việc tại Trường.
- Ảnh/album ảnh dự thi phải có bài cảm nhận về nội dung bức ảnh/album ảnh tối đa 300 từ.
3. Thời gian nhận, chấm và trao giải:
- Thời gian nhận tác phẩm: từ 08/04/2021 đến trước 12h00 ngày 29/04/2021.
- Tác phẩm gửi về qua email: congdoan@uit.edu.vn . Chủ đề : Cuộc thi "Kể chuyện về UIT qua ảnh"
Thời gian công bố giải dự kiến 10/05/2021. Tác phẩm đạt giải sẽ triển lãm tại Trường từ 20/05/2021.
4. Cơ cấu giải thưởng:
Giải ảnh đơn:
- 01 Giải đặc biệt: Tiền thưởng 5.000.000 đồng và Giấy khen
- 01 Giải Nhất: Tiền thưởng 3.000.000 đồng và Giấy khen
- 01 Giải Nhì: Tiền thưởng 2.000.000 đồng và Giấy khen
- 01 Giải Ba: Tiền thưởng 1.000.000 đồng và Giấy khen
- 04 Giải khuyến khích: Tiền thưởng 500.000 đồng và Giấy khen
Giải Album ảnh:
- 01 Giải đặc biệt: Tiền thưởng 5.000.000 đồng và Giấy khen
- 01 Giải Nhất: Tiền thưởng 3.000.000 đồng và Giấy khen
- 01 Giải Nhì: Tiền thưởng 2.000.000 đồng và Giấy khen
- 01 Giải Ba: Tiền thưởng 1.000.000 đồng và Giấy khen
- 03 Giải khuyến khích: Tiền thưởng 500.000 đồng và Giấy khen
(Chi tiết kế hoạch kèm theo)
Kính mời quý Thầy Cô tham gia cuộc thi "Kể chuyện về UIT qua ảnh" chào mừng Kỷ niệm 15 năm thành lập Trường.
 
Trân trọng,