Skip to content Skip to navigation

Kế hoạch Tổ chức Quốc tế Thiếu nhi 1/6 và Xét Học bổng khuyến khích học tập

Kính gửi quý Thầy Cô,

Văn phòng Công đoàn Trường trân trọng gửi Kế hoạch 07/CĐ-CNTT ngày 20/5/2019 về việc Tổ chức Quốc tế Thiếu nhi 1/6; Thông báo 03/TB-CĐCNTT ngày 22/5/2019 về việc Xét và trao học bổng khuyến khích học tập năm học 2018-2019 (Kế hoạch và Thông báo chi tiết kèm theo)
1. Trao học bổng khuyến khích học tập năm học 2018-2019
-  Xét học sinh cấp1,2,3
-  Cấp Tiểu học hoàn thành xuất sắc
-  Cấp 2,3 từ học sinh Giỏi trở lên
-  Hoặc Học sinh đạt kết quả các kỳ thi học sinh giỏi cấp Tỉnh/Thành phố/Quốc gia.
-  Thời gian trao: 10h30 thứ 6 ngày 31/5/2019 tại phòng A116.
Quý Thầy Cô nộp giấy khen các bé đủ tiêu chuẩn (photo) về cho Chủ tịch Công đoàn bộ phận trước 26/5/2019. 
2. Tổ chức Quốc tế Thiếu nhi 1/6:
- Thời gian: 8h30 thứ 6 ngày 31/5/2019
-  Địa điểm: Phòng A116
Kính đề nghị quý Thầy Cô dẫn các bé thiếu nhi tham gia Quốc tế Thiếu nhi 1/6 tại Trường.
 
Trân trọng,