Skip to content Skip to navigation

Kế hoạch Tổ chức hoạt động chào mừng Quốc tế Thiếu nhi 1/6/2024

Kính gửi quý Thầy/Cô,
Thực hiện Kế hoạch 08/QĐ-CĐCNTT ngày 7/5/2024 của Công đoàn Trường về việc Tổ chức hoạt động chào mừng Quốc tế Thiếu nhi 01/6/2024 (Kế hoạch kèm theo)
1. Đối tượng
- Con của VC-NLĐ trong độ tuổi từ 4 tuổi đến 15 tuổi (năm sinh từ 2009 đến 2020).
- Các bé có độ tuổi từ 0-3 tuổi (năm sinh từ 2021 đến 2024) sẽ được nhận kinh phí 250.000/bé.
2. Thời gian, địa điểm:
- Thời gian: từ 8:00 - 11:30, thứ 6 ngày 31/05/2024
- Địa điểm: Đội Cảnh Sát PCCC & CNCH - Công an Thành Phố Thủ Đức.
3. Đăng ký tham gia
Quý Thầy/Cô đăng ký cho các bé tham gia về Ban Chấp hành Công đoàn Bộ phận của đơn vị. Công đoàn bộ phận tổng hợp và gửi danh sách theo mẫu về Công đoàn Trường qua địa chỉ email: congdoan@uit.edu.vn trước 16h00 ngày 20/05/2024.

 
Trân trọng,