Skip to content Skip to navigation

Kế hoạch Tổ chức ngày Quốc tế Thiếu nhi 16

Kính gửi quý Thầy/Cô,
Thực hiện Kế hoạch 06/KH-CĐCNTT ngày 16/5/2023 về việc Tổ chức ngày Quốc tế Thiếu nhi 1/6 (chi tiết kế hoạch kèm theo).
Thời gian tổ chức: 08h00-11h30 ngày 01/6/2023.
Địa điểm: E1.2 và khuôn viên sân UIT.
Kính đề nghị quý Thầy/Cô đăng ký cho các bé tham gia theo mẫu danh sách đính kèm về cho Chủ tịch Công đoàn bộ phận. Chủ tịch các Công đoàn bộ phận tổng hợp và gửi về cho Công đoàn Trường qua email: congdoan@uit.edu.vn trước 16h00 ngày 24/5/2023.
 
Trân trọng,