Skip to content Skip to navigation

Tổ chức xét và trao học bổng khuyến khích học tập cho con CĐV năm học 2022-2023

Kính gửi quý Thầy/Cô,
Thực hiện Kế hoạch 07/KH-CĐCNTT ngày 29/5/2023 về việc Tổ chức xét và trao học bổng khuyến khích học tập cho con Công đoàn viên năm học 2022-2023 (Kế hoạch kèm theo).
Tiêu chuẩn xét học bổng khuyến khích học tập năm học 2022-2023.
Các cháu học sinh từ cấp 1, 2, 3 là con của Công đoàn viên của Trường. Có thành tích học tập năm học 2022-2023 đạt:
1. Cấp tiểu học: Hoàn thành xuất sắc.
2. Cấp 2, 3: Kết quả học tập loại Giỏi.
3. Hoặc đạt giải các cuộc thi học sinh giỏi cấp Thành phố/Tỉnh, Quốc gia
Công đoàn Trường kính đề nghị quý Thầy/Cô cập nhật minh chứng tại link: 
https://link.uit.edu.vn/0E0nq trước 16h00 ngày 10/6/2023.
Kính đề nghị Ban Chấp hành Công đoàn bộ phận rà soát và hỗ trợ quý Thầy/Cô trong Công đoàn bộ phận của mình thực hiện việc cập nhật minh chứng.
Trân trọng,