Skip to content Skip to navigation

Về việc tuyên truyền phương thức, thủ đoạn ghép mặt, giả giọng để lừa đảo

Kính gửi: Quý Thầy, Cô

Văn phòng Công đoàn kính gửi Công văn số 174/CĐ-ĐHQG ngày 04 tháng 5 năm 2023 của Công đoàn ĐHQG-HCM về việc tuyên truyền phương thức, thủ đoạn ghép mặt, giả giọng để lừa đảo chiếm đoạt tài sản; phòng ngừa cảnh báo loại ma túy pha trộn trong thực phẩm, thuốc lá điện tử; phòng chống tội phạm liên quan "Tín dụng đen".

Trân trọng./.