Skip to content Skip to navigation

Danh sách Ban chấp hành Công đoàn Bộ phận nhiệm kỳ 2017-2022

DANH SÁCH BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN BỘ PHẬN

(Kèm theo Quyết định …/QĐ-CĐCNTT ngày 20 tháng 9 năm 2017 của Ban Chấp hành CĐCS Trường Đại học Công nghệ Thông tin)

STT

TÊN CÔNG ĐOÀN BỘ PHẬN

CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

UỶ VIÊN

QUYẾT ĐỊNH

1

Phòng Tổ chức - Hành  chính

Phòng Kế hoạch - Tài chính

Trung tâm Ngoại ngữ

Bùi Mộng Thúy

Nguyễn Thị Bích Loan

Đào Văn Hân

05/QĐ-CĐCNTT

2

Ban Quản lý cơ sở

Thư viện

Nguyễn Thị Lan Sa

Hoàng Mạnh Hiển

Nguyễn Thị Phương Lan

06/QĐ-CĐCNTT

3

Phòng Quản trị thiết bị

Phòng Dữ liệu &Công nghệ Thông tin

Hồ Thị Thanh Thảo

Phạm Văn Tuấn

Trần Thị Bích Hồng

07/QĐ-CĐCNTT

4

Phòng Đào tạo Đại học

Phòng Đào tạo SĐH KHCN

Phòng Quan hệ đối ngoại

Phòng Thanh tra-Pháp chế-Đảm bảo chất lượng

Văn phòng các Chương trình đặc biệt

Nguyễn Minh Linh

Trần Bá Nhiệm

Phạm Tĩnh Tâm

08/QĐ-CĐCNTT

5

Phòng Công tác sinh viên

Văn phòng  Đảng ủy

Văn phòng Đoàn.

Vũ Văn Điệp

Trần Thị Tường Vy

Đặng Thị Cẩm Ly

09/QĐ-CĐCNTT

6

Khoa Khoa học máy tính

Phòng Thí nghiệm Truyền Thông Đa phương tiện

Phạm Thị Thanh Uyên

Huỳnh Thị Thanh Thương

Phạm Nguyễn Trường An

10/QĐ-CĐCNTT

7

Khoa Công nghệ phần mềm

Trần Hạnh Xuân

Lê Thanh Trọng

Huỳnh Hồ Thị Mộng Trinh

11/QĐ-CĐCNTT

8

Khoa Kỹ thuật máy tính

Hà Lê Hoài Trung

Trịnh Lê Huy

Lâm Đức Khải

12/QĐ-CĐCNTT

9

Khoa Hệ thống thông tin

Phòng Thí nghiệm Hệ thống thông tin

Lê Bảo Uyên

Nguyễn Đình Loan Phương

Trình Trọng Tín

13/QĐ-CĐCNTT

10

Khoa mạng máy tính & Truyền thông

Phòng Thí nghiệm An toàn thông tin

Bùi Thị Thanh Bình

Phạm Thị Nhung

Trần Thị Dung

14/QĐ-CĐCNTT

11

Bộ môn Anh văn

Bộ môn Toán – Lý

Bộ môn Khoa học & Kỹ thuật thông tin

Tạ Thu Thủy

Lê Huỳnh Mỹ Vân

Nguyễn Thị Huỳnh Như

15/QĐ-CĐCNTT

12

Trung tâm Phát triển Công nghệ Thông tin (CITD)

Võ Thế Dân

Ngô Mỹ Dung

Đàm Thị Hướng

16/QĐ-CĐCNTT

Danh sách gồm 12 công đoàn bộ phận và 36 nhân sự

File đính kèm: