Skip to content Skip to navigation

Tham gia thi trực tuyến Hội thi "Công chức - Viên chức - Người lao động ĐHQG-HCM hưởng ứng ngày pháp luật Việt Nam"

Kính gửi quý Thầy Cô,
Văn phòng Công đoàn trân trọng kính mời quý Thầy Cô tham gia thi trực tuyến Hội thi "Công chức, viên chức, người lao động ĐHQG-HCM hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam".
- Địa chỉ tham gia Hội thi : http://congdoan.vnuhcm.edu.vn/tracnghiem
- Thời gian thi bắt đầu từ: 08g00 ngày 22/10/2018 đến 24g00 ngày 24/10/2018.

Trân trọng.