Skip to content Skip to navigation

Thông báo CĐ

Hỗ trợ các CBVC-LĐ có thân nhân ruột thịt ở 4 tỉnh bị thiệt hại do lũ lụt

Kính gửi quý Thầy Cô, Thự hiện Nghị quyết Ban Chấp hành Công đoàn ĐHQG-HCM ngày 26/10/2016 về việc trích tiền quyên góp ủng hộ đồng bào bị lũ lụt Miền Trung của toàn ĐHQG-HCM để hỗ trợ cho CBVC-LĐ đang làm việc tại Trường Đại học Công nghệ Thông tin có thân nhân ruột thịt đang sinh sống tại 4 tỉnh Miền Trung bị thiệt hại nặng do lũ lụt gây ra như: Quảng Bình, Quảng Trị, Hà Tĩnh, Huế. Thành phần được hỗ trợ: Cha mẹ ruột, con ruột của của CBVC-LĐ đang làm việc tại Trường. Quý Thầy Cô vui lòng...

Hội thi Tìm hiểu pháp luật lao động năm 2016

Kính gửi quý Thầy Cô, Thực hiện công văn số số 127/CĐ-ĐHQG ngày 08 tháng 9 năm 2016 của Công đoàn ĐHQG-HCM về Hội thi Tìm hiểu pháp luật lao động năm 2016 của LĐLĐ TP. Ban Chấp hành Công đoàn Trường xây dưng kế hoạch số 04/KH-CĐCNTT ngày 25/9/2016 về việc tổ chức Hội thi Tìm hiểu pháp luật lao động năm 2016 , cụ thể như sau: Đối tượng: Toàn thể CBCNV của Trường. Hình thức thi online : 30 câu trắc nghiệm; 01 câu kiến thức; 01 câu tình huống. Hạn kết thúc cuộc thi : trước 16h00 ngày 04/10/2016...

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC GIẢI BÓNG BÀN "NHỮNG CÂY VỢT VÀNG" UIT

Kính gửi quý Chủ tịch Công đoàn Bộ phận, Công đoàn Trường trân trong gửi quý Thầy Cô Kế hoạch 04/KH-CĐCNTT ngày 12/9/2016 về việc Tổ chức giải bóng bàn " Những cây vợt vàng" Trường Đại học Công nghệ Thông tin. Chi tiết quý Thầy Cô xem kế hoạch đính kèm. Hạn chót đăng ký: 20/9/2016. Thời gian tổ chức: 04/10/2016. Kính đề nghị quý Chủ tịch Công đoàn Bộ phận gửi kế hoạch đến công đoàn viên CĐBP của mình và đăng ký danh sách tham gia cho anh Vũ Văn Điệp theo đúng thời gian quy định. Trân trọng,

Kết quả cuộc thi Tự hào 40 năm Thành phố mang tên Bác Hồ kính yêu

Kính gửi quý Thầy Cô, Thực hiện kế hoạch số 04/KH-CĐCNTT ngày 24 tháng 6 năm 2016 của Công đoàn Trường về tổ chức Hội thi “Tự hào 40 năm – Thành phố mang tên Bác Hồ kính yêu” Ban Tổ chức nhận được gần 30 bài thi ( trắc nghiệm & tự luận). Ban Tổ chức xin công bố kế quả cuộc thi như sau Danh sách đạt giải như sau: 1. Giải nhất - Trần Thị Bích Hồng, CĐBP Phòng Dữ liệu &CNTT, Phòng QTTB. 2. Giả nhì - Trần Hồng Nghi, CĐBP Khoa Mạng máy tính & Truyền thông. 3. Giải ba - Lê Hoàng Lâm, CĐBP...

Hướng dẫn Công tác tuyên truyền quý III năm 2016

IV. MỘT SỐ KHẨU HIỆU TUYÊN TRUYỀN (Trích văn bản hướng dẫn số 04/HD-LĐLĐ ngày 08/7/2016) 1- Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh muôn năm. 2- Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam muôn năm 3- Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta. 4- Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh là nền tảng tư tưởng và kim chỉ nam cho hành động của Đảng Cộng sản Việt Nam. 5- Công chức, viên chức, công nhân, người lao động Thành phố quyết tâm thực hiện tốt học tập và làm theo tư tưởng, đạo...

Trang

Đăng kí nhận Thông báo CĐ