Skip to content Skip to navigation

Thông báo CĐ

Chuyên đề Sàn lọc và Các vấn đề ưng thư do Tiến sĩ, Bác sĩ Nguyễn Duy Sinh tư vấn

Kính gửi quý Thầy Cô, Để chuẩn bị công tác khám sức khỏe định kỳ hàng năm cho CBVC của Trường. Công đoàn Trường sẽ tổ chức một chuyên đề " Sàn lọc và Các vấn đề ung thư " để tư vấn cho toàn thể CBVC của Trường. Thời gian: 9h00 ngày 27/10/2017 Địa điểm: Phòng A116 (dự kiến) Nội dung: Tư vấn chuyên đề " Sàn lọc và Các vấn đề ung thư " Người tư vấn: Tiến sĩ, Bác sĩ Nguyễn Duy Sinh - Giảng viên Bộ môn ung thư học, Khoa Y, Đại học Y Dược. Kính đề nghị quý Thầy Cô quan tâm đăng ký cho Chủ tịch Công...

Về việc kêu gọi quyên góp ủng hộ CBVC-LĐ các tỉnh Tây Bắc bị thiệt hại do mưa lũ và nhắn tin bình chọn “Ấn tượng VTV 2017"

Kính gửi: Quý Thầy/Cô Văn phòng Công đoàn kính chuyển quý Thầy/Cô Công văn số 74/CĐ-ĐHQG ký ngày 28/8/2017 về việc kêu gọi quyên góp ủng hộ CBVC-LĐ các tỉnh Tây Bắc bị thiệt hại do mưa lũ và Công văn số 75/CĐ-ĐHQG ký ngày 28/8/2017 về việc nhắn tin bình chọn “Ấn tượng VTV 2017” . Trân trọng.

Tuyên truyền phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn

Kính gửi: Quý Thầy/Cô trong BCH Công đoàn và Chủ tịch các Công đoàn Bộ phận . Văn phòng Công đoàn kính chuyển quý Thầy/Cô Kế hoạch số 52/CĐ-ĐHQG ký ngày 13/6/2017 về việc tuyên truyền thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn và Chỉ thị số 07-CT/TU của Ban Thường vụ Thành ủy về nhiệm vụ phát triển ngành du lịch thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2020. Trân trọng./.

Về việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2017

Kính gửi: Quý Thầy/Cô trong BCH Công đoàn và Chủ tịch các Công đoàn Bộ phận . Văn phòng Công đoàn kính chuyển quý Thầy/Cô Kế hoạch số 51/CĐ-ĐHQG ký ngày 13/6/2017 về việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2017. Trân trọng.

Về việc ủng hộ chương trình đi bộ "vì nạn nhân chất độc da cam và người khuyết tất nghèo lần thứ XI

Kính gửi: Quý Thầy/Cô trong BCH Công đoàn và Chủ tịch các Công đoàn Bộ phận . Văn phòng Công đoàn kính chuyển quý Thầy/Cô Công văn số 49/CĐ-ĐHQG ký ngày 12/6/2017 về việc ủng hộ chương trình đi bộ "vì nạn nhân chất độc da cam và người khuyết tất nghèo lần thứ XI. Trân trọng.

Một số nội dung trọng tâm tháng 6

Kính gửi: Quý Thầy/Cô là Chủ tịch các CĐCS trực thuộc Công đoàn ĐHQG-HCM . Văn phòng Công đoàn kính chuyển quý Thầy/Cô một số nội dung sau: 1. Hướng dẫn số 44/CĐ-ĐHQG ký ngày 05/6/2017 về việc tuyên truyền kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2017); 2. Công văn số 45/CĐ-ĐHQG ký ngày 05/6/2017 về việc tham gia cuộc thi "Tìm hiểu lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào"; 3. Công văn số 46/CĐ-ĐHQG-HCM ký ngày 05/6/2017 về việc tổ chức lấy ý kiến sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công...

Trang

Đăng kí nhận Thông báo CĐ