Skip to content Skip to navigation

Thông tin về xét chọn cán bộ trẻ tiêu biểu ĐHQG-HCM

Kính gửi quý Thầy Cô,

Ban Cán sự đoàn ĐHQG-HCM sẽ  tổ chức Liên hoan "Cán bộ trẻ tiêu biểu ĐHQG-HCM " Lần V - Năm 2017 vào ngày 8/12/2017, nhằm tuyên dương những cán bộ, giảng viên trẻ tiêu biểu, xuất sắc trong giảng dạy, nghiên cứu khoa học và công tác quản lý.... (từ 30 tuổi đến 35 tuổi, ngoài tuổi Đoàn TNCS HCM). 
Để hoạt động này thành công và thu hút nhiều sự quan tâm của CBVC trẻ,  Văn phòng kính đề nghị các CĐCS thông tin rộng rãi đến CBVC trẻ tại đơn vị vào website để tham khảo và đăng ký.
 
Đăng ký thông tin hồ sơ tại đường link: