Skip to content Skip to navigation

Về việc đóng góp ủng hộ đồng bào bị ảnh hưởng của cơn bão số 10

Kính gửi: Quý Thầy/Cô .

Văn phòng Công đoàn kính chuyển quý Thầy/Cô Công văn số 79/CĐ-ĐHQG ký ngày 18/9/2017 về việc đóng góp ủng hộ đồng bào bị ảnh hưởng của cơn bão số 10.

Trân trọng.