Skip to content Skip to navigation

Chuyên đề Sàn lọc và Các vấn đề ưng thư do Tiến sĩ, Bác sĩ Nguyễn Duy Sinh tư vấn

Kính gửi quý Thầy Cô,

Để chuẩn bị công tác khám sức khỏe định kỳ hàng năm cho CBVC của Trường. Công đoàn Trường sẽ tổ chức một chuyên đề "Sàn lọc và Các vấn đề ung thư" để tư vấn cho toàn thể CBVC của Trường.
Thời gian: 9h00 ngày 27/10/2017
Địa điểm: Phòng A116 (dự kiến)
Nội dung: Tư vấn chuyên đề "Sàn lọc và Các vấn đề ung thư"
Người tư vấn: Tiến sĩ, Bác sĩ Nguyễn Duy Sinh - Giảng viên Bộ môn ung thư học, Khoa Y, Đại học Y Dược.
Kính đề nghị quý Thầy Cô quan tâm đăng ký cho Chủ tịch Công đoàn bộ phận trước 12h00 ngày 26/10/2017.
 
Trân trọng.