Skip to content Skip to navigation

Kế hoạch Cuộc thi tìm hiểu " Chủ tịch Tôn Đức Thắng - Một Nhân cách lớn"

Kính gửi quý Thầy Cô,

Công đoàn Trường trân trọng gửi quý Thầy Cô kế hoạch 08/KH-CĐCNTT ngày 29/5/2018 về việc Tổ chức cuộc thi tìm hiểu "Chủ tịch Tôn Đức Thắng-Một Nhân cách lớn" (kế hoạch kèm theo).
1. Đối tượng dự thi: Toàn thể CBVC-NLĐ của Trường.
2. Thời gian: Quý Thầy Cô chọn 1 trong 5 chủ đề để viết về Chủ tịch Tôn Đức Thắng và gửi về cho Chủ tịch Công đoàn bộ phận. Sau đó Công đoàn bộ phận xác nhận và gửi cho anh Nguyễn Mạnh Hoàng. Hạn nhận bài trước 16h00 ngày 10/6/2018.
3. Cơ cấu giải thưởng:
-  01 Giải nhất:                     1,200,000 vnđ
-  01 Giải nhì:                          800,000 vnđ
-  02 Giải ba:                            500,000 vnđ
-  03 Giải khuyến khích:         200,000 vnđ
Kính đề nghị các Các Công đoàn bộ phận triển khai và quý Thầy Cô tham gia tích cực cuộc thi.
 
Trân trọng,