Skip to content Skip to navigation

Đăng ký tham gia Hội thao truyền thống Chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11

Kính gửi quý Thầy Cô,

Thực hiện Kế hoạch 12/KH-CĐCNTT ngày 01/10/2020 của Công đoàn Trường về việc Tổ chức Hội thao truyền thống chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 (kế hoạch chi tiết kèm theo).

1. Hội thao bao gồm 6 môn: Bóng đá mini nam, Kéo co, Bóng bàn, Cầu lông, Nhảy dây, Chạy xe đạp chậm.

2. Thời gian tổ chức các môn:

- Ngày 23/10/2020: Thi đấu Kéo co, 6 người/đội (trong đó quy định 4 nam, 2 nữ)

- Ngày 23/10/2020: Thi đấu Bóng đá mini Nam: Thi đấu 5 người/đội, mỗi đội đăng ký tối thiểu 7 người. Thời gian thi đấu 16h00 thứ 5,6 hàng tuần bắt đầu từ 23/10/2020.

- Ngày 26,27/10/2020: Thi đấu Bóng bàn Nội dung thi đấu gồm có đơn nam, đôi nam, đôi nam nữ. Thời gian thi đấu dự kiến 10h30 đến 13h30.

==> Ngày 06/11/2020: Khai mạc Hội thao

- Ngày 6/11/2020: Thi đấu Nhảy dây, mỗi công đoàn bộ phận đăng ký 5 người (03 nam, 02 nữ). Thể thức chơi đồng đội. Thời gian mỗi đội nhảy 03 phút cho một đội.

- Ngày 12/11/2020Môn Cầu lông, nội dung thi đấu gồm đơn nam, đơn nữ, đôi nam, đôi nam nữ. Thi đấu tại sân Trường ĐH TDTT.

- Ngày 17/11/2020: Môn Chạy xđạp chậm, mỗi công đoàn bộ phận đăng ký 03 công đoàn viên tham gia. Mỗi đợt có 5 đường chạy, cự ly 20m.

3. Đối tượng: Tất cả các CBVC-NLĐ thuộc Trường (không tính giảng viên thỉnh giảng); Mời văn phòng Rosen tại UIT.

4. Đăng ký tham gia: Quý Thầy Cô đăng ký tham gia các môn theo mẫu kèm theo về cho Chủ tịch Công đoàn bộ phận của mình trước 12h00 ngày 09/10/2020Chủ tịch Công đoàn bộ phận tổng hợp và gửi về anh Nguyễn Mạnh Hoàng trước 16h00 ngày 15/10/2020.

 Trân trọng.