Skip to content Skip to navigation

Kế hoạch tổ chức cuộc thi Chạy việt dã và kéo co mừng xuân Mậu Tuất

Kính gửi quý Thầy Cô,

Văn phòng Công đoàn trân trọng gửi kế hoạch 01/KH-CĐCNTT ngày 8/1/2018 của Công đoàn Trường về việc tổ chức cuộc thi Chạy việt dã và kéo co mừng xuân Mậu Tuất (chi tiết kế hoạch đính kèm).
Quý Thầy Cô đăng ký tham gia cho Chủ tịch Công đoàn bộ phận đến hết ngày 15/01/2018.
 
Trân trọng,
Văn phòng Công đoàn
 
File đính kèm: