Skip to content Skip to navigation

Quyết định công nhận BCH Công đoàn Trường nhiệm kỳ 2022-2027

Kính gửi quý Thầy/Cô,

Văn phòng Công đoàn trân trọng gửi Quyết định 08/QĐ-CĐ ĐHQG ngày 16/01/2023 về việc công nhận Ban Chấp hành Công đoàn Trường Đại học Công nghệ Thông tin, nhiệm kỳ 2022-2027 (Quyết định kèm theo)

Trân trọng,