Skip to content Skip to navigation

Kế hoạch tổ chức giải bóng đá tứ hùng Trường Đại học Công nghệ Thông tin lần thứ IV năm 2017

Kính gửi: Quý Thầy/Cô
 
Văn phòng Công đoàn kính gửi quý thầy, cô Kế hoạch ký ngày 12/10/2017 về việc tổ chức giải Bóng đá Tứ Hùng Trường Đại học Công nghệ Thông tin lần thứ IV năm 2017 (xem file đính kèm).