Skip to content Skip to navigation

Chương trình Đường chạy nghị lực "VNU WILL RUN"

Kính gửi quý Thầy Cô

Thự hiện công văn 184/CĐ-ĐHQG ngày 02/12/2014 về việc tổ chức chương trình Đường chạy nghị lực "VNU WILL RUN" (Chi tiết công văn đính kèm).

Công đoàn Trường kêu gọi quý Thầy Cô tham gia chương trình nhằm ủng hộ trao học bổng "Nghị lực - VNU WILL"cho những em học sinh, sinh viên giàu nghị lực.

Quý Thầy Cô tham gia vui lòng đăng ký cho Chủ tịch CĐBP đơn vị trước ngày 14/12/2014.

Trân trọng,xfooter-logo.png.pagespeed.ic.bgS8BD94Yb


Tập tin đính kèm: CV VE VIEC TO CHUC CHUONG TRINH DUONG CHAY NGHI LUC.jpg