Skip to content Skip to navigation

Vận động hỗ trợ cho lực lượng tuyến đầu và người dân khó khăn trên địa bàn TP. HCM

Kính gửi quý Thầy/Cô

Thực hiện Công văn số 57-CV/ĐU ngày 17/8/2021 của Đảng ủy trường về việc vận động, ủng hộ đồ bảo hộ và lương thực cho lực lượng tuyến đầu và người dân khó khăn trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. (Công văn kèm theo)

Công đoàn Trường kêu gọi Quý Thầy/Cô là đoàn viên công đoàn (không phải là đảng viên), tùy theo khả năng của mình, trên tinh thần tự nguyện tham gia đóng góp, ủng hộ cho lực lực lượng tuyến đầu và người dân khó khăn trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, thể hiện trách nhiệm của mỗi chúng ta đối với cộng đồng trong lúc khó khăn này.

Mọi đóng góp của quý Thầy/Cô vui lòng gửi về cho BCH Công đoàn bộ phận trước 16h00 ngày 25/8/2021, sau đó các Công đoàn bộ phận sẽ tổng hợp và gửi về Công đoàn trường để gửi về Mặt trận Tổ Quốc TP.HCM theo quy định.

Chúc quý Thầy/Cô và gia đình nhiều sức khỏe, bình an

 

Trân trọng.