Skip to content Skip to navigation

Chào mừng đến với Công đoàn trường ĐH Công nghệ Thông tin

Tin tức & Sự kiện

Ngày 29-12, UBND TP.HCM đã có quyết định về việc ban hành quy định liên quan đến quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động làm việc trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn TP.HCM. Trong đó, quần...

Hoạt động công đoàn

Kính gửi quý Thầy Cô, Thực hiện Kế hoạch 02/KH-CĐCNTT ngày 10/01/2018 của Ban Chấp hành Công đoàn Trường về việc Tổ chức chương trình từ thiện Mùa Xuân Yêu Thương lần 6, năm 2018 (chi tiết kế hoạch đính kèm) 1. Thời gian tổ chức: ngày 03,04/02/2018...

Không có nội dung nào được đưa lên trang chủ.