Skip to content Skip to navigation

Chào mừng đến với Công đoàn trường ĐH Công nghệ Thông tin

Tin tức & Sự kiện

DANH SÁCH BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN BỘ PHẬN (Kèm theo Quyết định …/QĐ-CĐCNTT ngày 20 tháng 9 năm 2017 của Ban Chấp hành CĐCS Trường Đại học Công nghệ Thông tin) STT TÊN CÔNG ĐOÀN BỘ PHẬN CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH UỶ VIÊN QUYẾT ĐỊNH 1 Phòng Tổ chức - Hành...

Hoạt động công đoàn

Kính gửi quý Thầy Cô, Công đoàn Trường trân trọng gửi quý Thầy Cô kế hoạch tổ chức Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 (Kế hoạch kèm theo) Thời gian: 8h45 ngày 20/11/2017 (thứ 2) Địa điểm: Hội trường E Nội dung: Mời quý Thầy Cô xem kế hoạch kèm theo. Sau...

Không có nội dung nào được đưa lên trang chủ.