Skip to content Skip to navigation

Chào mừng đến với Công đoàn trường ĐH Công nghệ Thông tin

Tin tức & Sự kiện

Kính gửi quý Thầy Cô, Thực hiện công văn số số 127/CĐ-ĐHQG ngày 08 tháng 9 năm 2016 của Công đoàn ĐHQG-HCM về Hội thi Tìm hiểu pháp luật lao động năm 2016 của LĐLĐ TP. Ban Chấp hành Công đoàn Trường xây dựng kế hoạch số 04/KH-CĐCNTT ngày 25/9/2016...

Hoạt động công đoàn

Kính gửi quý Thầy Cô, Văn phòng Công đoàn trân trọng gửi quý Thầy Cô Kế hoạch 01/KH-CĐCNTT ngày 17/02/2017 của Công đoàn Trường về việc Tổ chức thi nấu ăn Chào mừng Quốc tế Phụ nữ 8/3. Thời gian: từ 08h00 đến 10h30 ngày 03/03/2017 Địa điểm: Sảnh nhà...

Không có nội dung nào được đưa lên trang chủ.