Skip to content Skip to navigation

Chào mừng đến với Công đoàn trường ĐH Công nghệ Thông tin

Tin tức & Sự kiện

Kính gửi quý Thầy Cô, Văn phòng Công đoàn trân trọng kính mời quý Thầy Cô tham gia thi trực tuyến Hội thi "Công chức, viên chức, người lao động ĐHQG-HCM hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam". - Địa chỉ tham gia Hội thi : http://congdoan.vnuhcm.edu.vn/...

Hoạt động công đoàn

Kính gửi quý Thầy Cô, Văn phòng Công đoàn trân trọng gửi quý Thầy Cô kế hoạch 14/KH-CDCNTT ngày 23/20/2018 về việc tổ chức Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11(kế hoạch kèm theo). Công đoàn Trường rất mong quý Thầy Cô sắp xếp tham dự. Trân trọng.

Không có nội dung nào được đưa lên trang chủ.