Skip to content Skip to navigation

Thông báo CĐ

Về việc tập huấn các công tác tổ chức Đại hội công đoàn các cấp

Kính gửi quý Thầy Cô, Văn phòng Công đoàn trân trọng chuyển quý Thầy Cô thông báo số 34/CĐ-ĐHQG ngày 28/4/2017 về việc Tấp huấn công tác tổ chức Đại hội Công đoàn các cấp (chi tiết công văn đính kèm). Đối thượng: - Ban Chấp hành Công đoàn. - Ủy Ban kiểm tra Công đoàn. - Cán bộ phụ trách Văn phòng Công đoàn. Thời gian và địa điểm: - Thời gian: T hứ 5 lúc 8h30 ngày 25/5/2017. - Địa điểm: Phòng 502 Nhà Điều hành ĐHQG-HCM Kính đề nghị quý Thầy Cô đăng ký tham dự qua email cho anh Nguyễn Mạnh Hoàng...

Đăng ký Hội thao truyền thống “MỪNG ĐẢNG - MỪNG XUÂN" lần XI năm 2017

Kính gửi quý Thầy Cô, Thực hiện Kế hoach 12/KH-CĐCNTT ngày 02/12/2016 về việc Tổ chức Hội thao truyền thống “MỪNG ĐẢNG - MỪNG XUÂN LẦN XI NĂM 2017”. 1. Nội dung các môn thi đấu sau: Bóng đá mini nam, Bóng đá mini nữ, Kéo co, Bóng bàn, Cầu lông, Điền kinh, Bơi lội, Cờ tướng, Cờ vua, Nhảy bao bố và Karaoke . 2. Các vận động viên đăng ký nội dung thi đấu cho Chủ tịch Công đoàn bộ phận đến hết ngày 12/12/2016. 3. Công đoàn bộ phận tổng hợp và lập danh sách các vận động viên (theo mẫu...

Xét tham gia chương trình "Mái ấm đoàn viên"

Kính gửi quý Thầy Cô, Thực hiện công văn 168/CĐ-ĐHQG ngày 02/11/2016 của Công đoàn ĐHQG-HCM về việc Xét tham gia chương trình "Mái ấm đoàn viên". (Chi tiết công văn kèm theo) 1. Đối tượng xét hỗ trợ: Là Công đoàn viên của Trường. 2. Tiêu chuẩn xét chọn: - Có nhà hoặc đất hợp pháp nhưng hư hỏng, không có điều kiện sửa chữa. - Có thời gian làm việc trên 3 năm, có đóng góp tích cực cho đơn vị và không bị kỷ luật. 3. Phương thức hỗ trợ và cách xét duyệt: - Chương trình sẽ hỗ trợ khi được xét duyệt...

Đăng ký học lớp Phương pháp NCKH & Phân tích số liệu SPSS và AMOS

Kinh gửi quý Thầy Cô, Văn phòng Công đoàn trân trọng gửi quý Thầy Cô 176/CĐ-ĐHQG ngày 7/11/2016 của Công đoàn ĐHQG-HCM về việc phối hợp Trung tâm Tiền Tiến sĩ tổ chức lớp Phương pháp nghiên cứu khoa học & lớp Phân tích số liệu SPSS và AMOS (chi tiết công văn đính kèm). Kinh phí: Do Công đoàn ĐHQG-HCM hỗ trợ. Sau khóa học sẽ được Trung tâm Tiền Tiến sĩ cấp chứng chỉ. Số lượng hỗ trợ: 05 xuất lớp Phương pháp nghiên cứu khoa học và 03 xuất lớp Phân tích số liệu SPSS và AMOS. Do số lượng phân...

Về việc triển khai tồ chức "Ngày Pháp luật Nước CHXHCN Việt Nam năm 2016"

Nhằm hưởng ứng ngày pháp luật nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam năm 2016, Phòng Thanh tra - Pháp chế kính chuyển đến các đơn vị Thông báo 1939/TB-ĐHQG-TTPC về việc triển khai tổ chức ngày pháp luật nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam năm 2016. Kính đề nghị các đơn vị phổ biến cho toàn bộ cán bộ, giảng viên, sinh viên trong toàn đơn vị hưởng ứng. Trân trọng.

Hỗ trợ các CBVC-LĐ có thân nhân ruột thịt ở 4 tỉnh bị thiệt hại do lũ lụt

Kính gửi quý Thầy Cô, Thự hiện Nghị quyết Ban Chấp hành Công đoàn ĐHQG-HCM ngày 26/10/2016 về việc trích tiền quyên góp ủng hộ đồng bào bị lũ lụt Miền Trung của toàn ĐHQG-HCM để hỗ trợ cho CBVC-LĐ đang làm việc tại Trường Đại học Công nghệ Thông tin có thân nhân ruột thịt đang sinh sống tại 4 tỉnh Miền Trung bị thiệt hại nặng do lũ lụt gây ra như: Quảng Bình, Quảng Trị, Hà Tĩnh, Huế. Thành phần được hỗ trợ: Cha mẹ ruột, con ruột của của CBVC-LĐ đang làm việc tại Trường. Quý Thầy Cô vui lòng...

Trang

Đăng kí nhận Thông báo CĐ