Skip to content Skip to navigation

Thông báo CĐ

Thông báo kêu gọi đầu tư và cung cấp dịch vụ tại Nhà phục vụ sinh viên

Kính gửi quý Thầy Cô, Công đoàn Trường trân trong thông báo đến quý Thầy Cô thông báo 01/TB-CĐCNTT ngày 15/03/2018 về việc Kêu gọi đầu tư và cung cấp dịch vụ tại Nhà phục vụ sinh viên. Chi tiết tại link đính kèm: https://www.uit.edu.vn/thong-bao-keu-goi-dau-tu-va-cung-cap-dich-vu-tai-... Trân trọng,

Thông tin về xét chọn cán bộ trẻ tiêu biểu ĐHQG-HCM

Kính gửi quý Thầy Cô, Ban Cán sự đoàn ĐHQG-HCM sẽ tổ chức Liên hoan "Cán bộ trẻ tiêu biểu ĐHQG-HCM " Lần V - Năm 2017 vào ngày 8/12/2017, nhằm tuyên dương những cán bộ, giảng viên trẻ tiêu biểu, xuất sắc trong giảng dạy, nghiên cứu khoa học và công tác quản lý.... (từ 30 tuổi đến 35 tuổi, ngoài tuổi Đoàn TNCS HCM). Để hoạt động này thành công và thu hút nhiều sự quan tâm của CBVC trẻ, Văn phòng kính đề nghị các CĐCS thông tin rộng rãi đến CBVC trẻ tại đơn vị vào website để tham khảo và đăng ký...

Chuyên đề Sàn lọc và Các vấn đề ưng thư do Tiến sĩ, Bác sĩ Nguyễn Duy Sinh tư vấn

Kính gửi quý Thầy Cô, Để chuẩn bị công tác khám sức khỏe định kỳ hàng năm cho CBVC của Trường. Công đoàn Trường sẽ tổ chức một chuyên đề " Sàn lọc và Các vấn đề ung thư " để tư vấn cho toàn thể CBVC của Trường. Thời gian: 9h00 ngày 27/10/2017 Địa điểm: Phòng A116 (dự kiến) Nội dung: Tư vấn chuyên đề " Sàn lọc và Các vấn đề ung thư " Người tư vấn: Tiến sĩ, Bác sĩ Nguyễn Duy Sinh - Giảng viên Bộ môn ung thư học, Khoa Y, Đại học Y Dược. Kính đề nghị quý Thầy Cô quan tâm đăng ký cho Chủ tịch Công...

Về việc kêu gọi quyên góp ủng hộ CBVC-LĐ các tỉnh Tây Bắc bị thiệt hại do mưa lũ và nhắn tin bình chọn “Ấn tượng VTV 2017"

Kính gửi: Quý Thầy/Cô Văn phòng Công đoàn kính chuyển quý Thầy/Cô Công văn số 74/CĐ-ĐHQG ký ngày 28/8/2017 về việc kêu gọi quyên góp ủng hộ CBVC-LĐ các tỉnh Tây Bắc bị thiệt hại do mưa lũ và Công văn số 75/CĐ-ĐHQG ký ngày 28/8/2017 về việc nhắn tin bình chọn “Ấn tượng VTV 2017” . Trân trọng.

Tuyên truyền phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn

Kính gửi: Quý Thầy/Cô trong BCH Công đoàn và Chủ tịch các Công đoàn Bộ phận . Văn phòng Công đoàn kính chuyển quý Thầy/Cô Kế hoạch số 52/CĐ-ĐHQG ký ngày 13/6/2017 về việc tuyên truyền thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn và Chỉ thị số 07-CT/TU của Ban Thường vụ Thành ủy về nhiệm vụ phát triển ngành du lịch thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2020. Trân trọng./.

Về việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2017

Kính gửi: Quý Thầy/Cô trong BCH Công đoàn và Chủ tịch các Công đoàn Bộ phận . Văn phòng Công đoàn kính chuyển quý Thầy/Cô Kế hoạch số 51/CĐ-ĐHQG ký ngày 13/6/2017 về việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2017. Trân trọng.

Trang

Đăng kí nhận Thông báo CĐ