Skip to content Skip to navigation

Quyết định

Tên tập tin Số/Ký hiệu Ngày ban hành Tải về
PDF icon qd_01_cdcntt_ngay_13042017.pdf Quyết định kết nạp Công đoàn viên 04/2017 01/QĐ-CĐCNTT 13-04-2017 Download
PDF icon quyet_dinh_08_qd_cdcntt_ngay_01122016.pdf Quyết định bổ sung Ths Trần Bá Nhiệm giữ chức vụ Chủ tịch Công đoàn bộ phận Phòng ĐTĐH, ĐTSĐH&KHCN, QHĐN, TT-PC ĐBCL và Văn phòng các Chương trình Đặc biệt nhiệm kỳ 2012-2017 08/QĐ-CĐCNTT 01-12-2016 Download
PDF icon quyet_dinh_05_qd_cdcntt_ngay_05102016_phu_nu_2_gioi.pdf Quyết định về việc công nhận các nữ cán bộ - viên chức đạt danh hiệu “Giỏi việc trường – Đảm việc nhà” cấp Trường năm học 2015-2016 05/QĐ-CĐCNTT 05-10-2016 Download
PDF icon quyet_dinh_04_qd_cdcntt_ngay_01082016_cuoc_thi_tu_hao_40_nam.pdf Quyết định công nhận kết quả Hội thi "Tự hào 40 năm - Thành phố mang tên Bác Hồ kính yêu" 04/QĐ-CĐCNT 01-08-2016 Download
PDF icon quyet_dinh_03_qd_cdcntt_ngay_11072016_ket_nap_cong_doan_vien.pdf Quyết định về việc kết nạp đoàn viên Công đoàn 03/QĐ-CĐCNT 11-07-2016 Download
PDF icon 02_qd_dhcntt_01_07_2016.pdf Quyết định điều chỉnh, bổ sung thành viên các Ban Chuyên đề thuộc Công đoàn Trường ĐHCNTT nhiệm kỳ 2012-2017 02/QĐ-CĐCNTT 01-07-2016 Download
PDF icon 66_qd_cddhqg_17_05_2016.pdf Quyết định công nhận bổ sung nhân sự vào BCH Công đoàn cơ sở nhiệm kỳ 2012-2017 66/QĐ-CĐĐHQG 17-05-2016 Download
PDF icon 67_qd_cddhqg_17_05_2016.pdf Quyết định công nhận bổ sung nhân sự vào Ban Thường vụ Công đoàn cơ sở nhiệm kỳ 2012-2017 67/QĐ-CĐĐHQG 17-05-2016 Download
PDF icon 08_cdcntt_31_10_2014.pdf Quyết định công nhận BCH Công đoàn Bộ phận nhiệm kỳ 2014-2017 08/QĐ-CĐCNTT 31-10-2014 Download
PDF icon 01_qd-dhcntt-cd_01_08_2012.pdf Quyết định về việc phân công kế toán Công đoàn nhiệm kỳ 2012-2014 01/QĐ-ĐHCNTT-CĐ 01-08-2012 Download

Trang