Skip to content Skip to navigation

Quyết định

Tên tập tin Số/Ký hiệu Ngày ban hành Tải về
PDF icon ke_hoach_02_kh_cdcntt_ngay_18042017.pdf Kế hoạch Tổ chức Đại hội đại biểu Công đoàn Trường hiệm kỳ 2017-2022 02/KH-CĐCNTT 18-04-2017 Download
PDF icon quyet_dinh_03_qd_cdcntt_ngay_18042017.pdf Quyết định thành lập Ban chỉ đạo và các Tiểu bản tổ chức ĐH CĐ Trường ĐH CNTT nhiệm kỳ 2017 - 2022 03/QĐ-CĐCNTT 18-04-2017 Download
PDF icon qd_01_cdcntt_ngay_13042017.pdf Quyết định kết nạp Công đoàn viên 04/2017 01/QĐ-CĐCNTT 13-04-2017 Download
PDF icon quyet_dinh_08_qd_cdcntt_ngay_01122016.pdf Quyết định bổ sung Ths Trần Bá Nhiệm giữ chức vụ Chủ tịch Công đoàn bộ phận Phòng ĐTĐH, ĐTSĐH&KHCN, QHĐN, TT-PC ĐBCL và Văn phòng các Chương trình Đặc biệt nhiệm kỳ 2012-2017 08/QĐ-CĐCNTT 01-12-2016 Download
PDF icon 166_qd-cddhqg_ds.pdf Quyết định về việc công nhận danh hiệu "Giỏi việc trường - Đảm việc nhà" cấp CĐ ĐHQG-HCM năm học 2015-2016 166/QĐ-CĐĐHQG 26-10-2016 Download
PDF icon quyet_dinh_05_qd_cdcntt_ngay_05102016_phu_nu_2_gioi.pdf Quyết định về việc công nhận các nữ cán bộ - viên chức đạt danh hiệu “Giỏi việc trường – Đảm việc nhà” cấp Trường năm học 2015-2016 05/QĐ-CĐCNTT 05-10-2016 Download
PDF icon 144_qd_cddhqg.pdf Quyết định về việc tăng giấy khen của BCH CĐ ĐH Quốc gia Tp HCM cho các cá nhân đạt thành tích tiêu biểu trong Phong trào "Người tốt, việc tốt" năm 2016 144/QĐ-CĐĐHQG 30-09-2016 Download
PDF icon quyet_dinh_04_qd_cdcntt_ngay_01082016_cuoc_thi_tu_hao_40_nam.pdf Quyết định công nhận kết quả Hội thi "Tự hào 40 năm - Thành phố mang tên Bác Hồ kính yêu" 04/QĐ-CĐCNT 01-08-2016 Download
PDF icon 108_qd-cddhqg.pdf Quyết định về việc tặng Giấy khen của BCH CĐ Đại học QG Tp HCM 108/QĐ-CĐĐHQG 12-07-2016 Download
PDF icon quyet_dinh_03_qd_cdcntt_ngay_11072016_ket_nap_cong_doan_vien.pdf Quyết định về việc kết nạp đoàn viên Công đoàn 03/QĐ-CĐCNT 11-07-2016 Download

Trang