Skip to content Skip to navigation

Kết quả cuộc thi Tự hào 40 năm Thành phố mang tên Bác Hồ kính yêu

Kính gửi quý Thầy Cô,

Thực hiện kế hoạch số 04/KH-CĐCNTT ngày 24 tháng 6 năm 2016 của Công đoàn Trường về tổ chức Hội thi “Tự hào 40 năm – Thành phố mang tên Bác Hồ kính yêu” 

Ban Tổ chức nhận được gần 30 bài thi ( trắc nghiệm & tự luận). Ban Tổ chức xin công bố kế quả cuộc thi như sau

Danh sách đạt giải như sau:

1. Giải nhất - Trần Thị Bích Hồng, CĐBP Phòng Dữ liệu &CNTT, Phòng QTTB.

2. Giả nhì - Trần Hồng Nghi, CĐBP Khoa Mạng máy tính & Truyền thông.

3. Giải ba - Lê Hoàng Lâm, CĐBP Ban QLCS - Thư viện.

4. Giải khuyến khích 1 - Nguyễn Đình Hiển, CĐBP Khoa Khoa học máy tính.

5. Giải khuyến khích 2 - Đào Văn Hân, CĐBP Phòng TC-HC, Phòng KH-TC.

Trân trọng,