Skip to content Skip to navigation

KẾT QUẢ HỘI THAO MỪNG ĐẢNG MỪNG XUÂN 2016

Kính gửi quý Thầy Cô,

Ban Tổ chức Hội thao Mừng Đảng Mừng Xuân lần X năm 2016 trân trọng gửi đến quý Thầy Cô kết quả Hội thao.

Chi tiết quý Thầy Cô xem file

b

Tập tin đính kèm: KET QUA HOI THAO MĐMX 2016.xls