Skip to content Skip to navigation

Động viên CBVC-LĐ nâng cao hiệu quả công tác, hoạt động chuyên môn

Kính gửi: Quý Thầy/Cô là Chủ tịch các CĐCS trực thuộc Công đoàn ĐHQG-HCM
Văn phòng Công đoàn kính gửi quý Thầy/Cô Công văn số: 83/CĐ-ĐHQG ký ngày 20/6/2016 về việc động viên CBVC-LĐ nâng cao hiệu quả công tác, hoạt động chuyên môn.
 
Trân trọng./.