Skip to content Skip to navigation

Về việc ủng hộ chương trình đi bộ "vì nạn nhân chất độc da cam và người khuyết tất nghèo lần thứ XI

Kính gửi: Quý Thầy/Cô trong BCH Công đoàn và Chủ tịch các Công đoàn Bộ phận.

Văn phòng Công đoàn kính chuyển quý Thầy/Cô Công văn số 49/CĐ-ĐHQG ký ngày 12/6/2017 về việc ủng hộ chương trình đi bộ "vì nạn nhân chất độc da cam và người khuyết tất nghèo lần thứ XI.

Trân trọng.