Skip to content Skip to navigation

Trường Đại học Công nghệ Thông tin tuyển dụng

Trường Đại học Công nghệ Thông tin (ĐHCNTT) thành viên Đại học Quốc gia Tp.HCM là một trong những Trường đại học công lập hàng đầu có uy tín về đào tạo công nghệ thông tin và truyền thông.

Trở thành giảng viên, nghiên cứu viên, chuyên viên của Trường, bạn có cơ hội làm việc với nguồn nhân lực có trình độ chuyên môn cao, được đào tạo và nghiên cứu khoa học theo định hướng đại học ứng dụng, môi trường làm việc chuyên nghiệp, hiện đại.

Hiện nay Trường có nhu cầu tuyển dụng như sau:

Chị tiết vui lòng tham khảo tại: https://www.uit.edu.vn/tuyen-dung