Skip to content Skip to navigation

Khảo sát, lấy ý kiến tổ chức du lịch hè cho CBVC-NLĐ năm 2019

Kính gửi quý Thầy Cô,

Nhằm tổ chức tốt du lịch hè 2019, Ban Chấp hành Công đoàn Trường tiến hành khảo sát, lấy ý kiến của quý Thầy Cô về địa điểm tổ chức du lịch hè 2019 như sau:

Dự kiến sẽ có 03 tour, tổ chức tháng 7/2019.
1. Tour trong nước 1 (dự kiến kinh phí từ nguồn hỗ trợ của Trường)
2. Tour trong nước 2 (dự kiến kinh phí từ nguồn hỗ trợ của Trường và đóng thêm từ Công đoàn viên)
3. Tour nước ngoài (dự kiến kinh phí từ nguồn hỗ trợ của Trường và đóng thêm từ Công đoàn viên)
Quý Thầy Cô thực hiện KHẢO SÁT TẠI ĐÂYQuý Thầy Cô vui lòng khảo sát từ ngày 27/03/2019 đến 05/04/2019.
Ban Chấp hành Công đoàn Trường kính mong quý Thầy Cô thực hiện khảo sát và đề xuất ý kiến (nếu có) để Ban Chấp hành Công đoàn có cơ sở tổ chức tốt nhất du lịch hè 2019.
 
LƯU Ý:
Việc khảo sát không đồng nghĩa với việc đăng ký tham gia.
- Công đoàn viên có thể đề xuất địa điểm khác nằm ngoài địa điểm do Công đoàn đề xuất.
- Sau khi có kết quả khảo sát, Ban Chấp hành Công đoàn Trường sẽ tiến hành mời các Công ty du lịch báo giá và sẽ thông báo chính thức về việc tổ chức du lịch 2019.
 
Trân trọng,