Skip to content Skip to navigation

Về việc tăng cường phòng, chống, khống chế bệnh dịch tả lợn Châu Phi

Kính gửi:

Chủ tịch các CĐBP. Văn phòng Công đoàn kính chuyển quý Thầy, Cô  Công văn số 121/CĐ-ĐHQG ký ngày 12 tháng 6 năm 2019 về việc tăng cường phòng, chống, khống chế bệnh dịch tả lợn Châu Phi.

Trân trọng./.