Skip to content Skip to navigation

Thông báo mời chào giá cung cấp dịch vụ nghỉ dưỡng cho Công đoàn Trường Đại học Công nghệ Thông tin

Kính gửi quý đơn vị cung cấp dịch vụ du lịch,
Công đoàn Trường Đại học Công nghệ Thông tin (CNTT) kính mời các đơn vị cung cấp dịch vụ (sau đây gọi tắt là nhà cung cấp) có đủ năng lực, kinh nghiệm tham dự chào giá cung cấp dịch vụ nghỉ dưỡng cho Công đoàn Trường Đại học Công nghệ Thông tin,
Chi tiết thông báo kèm theo.
Thời gian nhận Hồ sơ: từ ngày ra thông báo đến trước 15 giờ 00 ngày 17/03/2023 (trong giờ hành chính) tại: 
Văn phòng Công đoàn (Phòng A.211) 
Trường Đại học Công nghệ Thông tin
Địa chỉ: Khu phố 6, Phường Linh Trung, Tp. Thủ Đức, Tp.Hồ Chí Minh.
Điện thoại: (028) 37252002-147; Fax: (028) 37252148.
Email: congdoan@uit.edu.vn
Tất cả hồ sơ được đóng dấu của nhà cung cấp dịch vụ và niêm phong.

Trân trọng,

File đính kèm: