Skip to content Skip to navigation

Đăng ký tham quan trụ sở HĐND, UBND Thành phố

Kính gửi quý Thầy/Cô,
Thực hiện công văn 120/CĐ-ĐHQG ngày 26/02/2024 về việc tham quan khu di tích kiến trúc nghệ thuật cấp quốc gia tại trụ sở Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân Thành phố 
(Công văn và Kế hoạch kèm theo)
Ban Chấp hành Công đoàn Trường thống nhất đăng ký Đợt 5 để tổ chức cho viên chức, người lao động và các em thiếu nhi
- Thời gian tham quan 60 phút một trong hai ngày 29-30/6/2024 (Phải đăng ký trước với Văn phòng UBND Thành phố). Công đoàn Trường sẽ thông báo cụ thể thời gian tham quan sau khi đăng ký Văn phòng UBND Thành phố.
- Địa điểm: Trụ sở Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân Thành phố
- Đối tượng tham gia: Tất cả VC-NLĐ trong trường và các em thiếu nhi.
- Kinh phí tham gia: Miễn phí
Để công tác tổ chức chu đáo nhất. Kính đề nghị quý Thầy/Cô đăng ký thông tin tham gia để Công đoàn Trường lập danh sách đoàn theo đơn vị mình.
Đăng ký tại link: https://link.uit.edu.vn/DangkyUBND
Vui lòng đăng ký trước 16h00 ngày 30/03/2024.

Trân trọng,