Skip to content Skip to navigation

Về việc tuyên truyền bộ phim tài liệu "Hồ Chí Minh - Con đường phía trước"

Kính gửi: Quý Thầy Cô,

Văn phòng vừa đăng tải lên trang web Công văn số 38/CĐ-ĐHQG ngày 13 tháng 11 năm 2023 của Công đoàn ĐHQG-HCM về việc tuyên truyền bộ phim tài liệu "Hồ Chí Minh - Con đường phía trước". 

Trân trọng./.

Hồ Chí Minh - Con đường phía trước tập 1

Hồ Chí Minh - Con đường phía trước tập 2