Skip to content Skip to navigation

Hội thao chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11

Kính gửi quý Thầy Cô,

Thực hiện Kế hoạch 10/KH-CĐCNTT ngày 08/10/2019 của Công đoàn Trường về việc Tổ chức Hội thao truyền thống chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 (kế hoạch chi tiết kèm theo).

1. Hội thao bao gồm 9 môn: Bóng đá mini nam, Kéo co, Bóng bàn, Cầu lông, Điền kinh, Cờ tướng, Cờ vua, Nhảy bao bố và Karaoke.

2. Thời gian tổ chức các môn:

-  Ngày 23/10/2019: Thi đấu Kéo co, 6 người/đội (trong đó quy định 4 nam, 2 nữ) danh sách mỗi đội dự kiến trên 7 người.

-  Ngày 24/10/2019: Thi đấu Cờ vua, cờ tướng.

-  Ngày 24,25/10/2019: Thi đấu Bóng bàn Nội dung thi đấu gồm có đơn nam, đơn nữ và đôi nam, đôi nam nữ. Thời gian thi đấu dự kiến 10h30 đến 13h30.

-  Ngày 24/10/2019: Thi đấu Bóng đá mini Nam: Thi đấu 5 người/đội, mỗi đội đăng ký tối thiểu 7 người (số lượt thay người không hạn chế). Dự kiến 5 đội tham gia. Thời gian thi đấu 16h00 thứ 5,6 hàng tuần bắt đầu từ 24/10/2019.

-  Ngày 6/11/2019: Thi đấu Nhảy bao bố, mỗi đội đăng ký 4 người(gồm 02 nam, 02 nữ).

-  Ngày 07/11/2019: Điền kinh (Khai mạc Hội thao)

    + Chạy Việt dã 3000m, nội dung thi đấu gồm nam.

    + Chạy Việt dã 1.500m, nội dung thi đấu gồm nữ.

-  Ngày 12/11/2019: Cầu lông, nội dung thi đấu gồm đơn nam, đơn nữ, đôi nam, đôi nam nữ. Thời gian thi đấu dự kiến. Thi đấu sân Trường ĐH TDTT.

-  Ngày 15/11/2019: Thi đấu Karaoke dự kiến tại Hội trường E.

3. Đối tượng: Tất cả các CBVC-NLĐ thuộc Trường (không tính giảng viên thỉnh giảng); Mời văn phòng Rosen tại UIT.

4. Đăng ký tham gia: Quý Thầy Cô đăng ký tham gia các môn theo mẫu kèm theo về cho Chủ tịch Công đoàn bộ phận của mình trước 16h00 ngày 18/10/2019. Chủ tịch Công đoàn bộ phận tổng hợp và gửi về anh Nguyễn Mạnh Hoàng trước 16h00 ngày 20/10/2019.

 

Trân trọng,