Skip to content Skip to navigation

Về việc hỗ trợ CBVC-LĐ đặc biệt khó khăn do ảnh hưởng dịch bệnh covid-19

Kính gửi quý Thầy Cô,
Thực hiện Công văn 68/CĐ-ĐHQG ngày 13/5/2020 của Công đoàn ĐHQG-HCM về việc hỗ trợ cho CBVC-NLĐ có hoàn cảnh khó khăn, chịu nhiều ảnh hưởng bởi tác động của dịch CoVid-19.
1. Đối tưởng được hỗ trợ:
- CBVC-NLĐ (tài xế, phục vụ...) có hoàn cảnh khó khăn hoặc có chồng hoặc vợ, con bị thất nhiệp do ảnh hưởng từ CoVid-19.
- Người lao động thuộc công ty vệ sinh, công ty vệ sĩ, bị giảm mức thu nhập do dịch CoVid-19 đang làm việc tại đơn vị mình nhưng KHÔNG phải là đối tượng được hỗ trợ từ Chính phủ và Thành phố.
2. Hình thức hỗ trợ: Tiền mặt.
Ban Thường vụ Công đoàn Trường kính đề nghị:
- Các Chủ tịch CĐBP rà soát Công đoàn viên đơn vị mình (nếu có) và lập danh sách theo mẫu.
- Ban Quản lý cơ sở hỗ trợ thông tin đến công ty vệ sinh, xác nhận đúng đối tượng và lập danh sách theo mẫu.
- Phòng Tổ chức - Hành chính hỗ trợ thông tin đến công ty bảo vệ, xác nhận đúng đối tượng và lập danh sách theo mẫu.
Quý đơn vị vui lòng gửi danh sách về Văn phòng Công đoàn cho cô Phạm Thị Nhung - email: nhungpt@uit.edu.vn trước 16h00 ngày 20/5/2020.
 
Trân trọng.