Skip to content Skip to navigation

Lễ kỷ niệm 15 năm thành lập công đoàn ĐHQG-HCM

Ngày 15/6/2011, Công đoàn Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh đã long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 15 năm thành lập (1996-2011).

Đến dự Lễ kỷ niệm có đồng chí Nguyễn Thị Thu Hồng, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN; PGS.TS Trần Công Phong, UV Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ VN,  UV Ban Cán sự Đảng Bộ Giáo dục & Đào tạo, Chủ tịch Công đoàn Giáo dục Việt Nam; Th.S Nguyễn Huy Cận, Ủy viên Đoàn chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động VN, Chủ tịch Liên đoàn Lao động Tp. HCM; PGS.TS Huỳnh Thành Đạt, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc thường trực ĐHQG-HCM.

15 năm qua, Công đoàn ĐHQG-HCM đã tổ chức phát động nhiều chương trình đặc thù, đạt hiệu quả cao. Công đoàn ĐHQG-HCM luôn quan tâm chỉ đạo các cấp CĐCS tập trung vào chủ đề chính là làm cách nào để nâng cao chất lượng đội ngũ CBCNV- Giảng viên. Điểm nổi bật là các chương trình phối hợp giữa Công đoàn ĐHQG-HCM với cấp chính quyền về đẩy mạnh chương trình chăm lo đời sống cho CBCNV-giảng viên, triển khai các phong trào thi đua thực hành tiết kiệm, phòng, chống tham nhũng, lãng phí và các tệ nạn xã hội, các cuộc vận động lớn của ngành GD, đặc biệt là cuộc vận động “Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo dức, tự học và sáng tạo”, cuộc vận động “Dân chủ - Kỷ cương – Tình thương – Trách nhiệm”, cuộc vận động “Quyên góp ủng hệ giáo dục miền núi, vùng sâu vùng xa, vùng khó khăn”... Những hoạt động này đã động viên CBCNVC-GV phát huy tinh thần trách nhiệm, nâng cao chất lượng chất lượng dạy học và NCKH-CGCN, nâng cao chất lượng đội ngũ CBCNV-GV trong hệ thống ĐHQG-HCM, đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước cũng như hội nhập quốc tế.

Đến nay CĐ ĐHQG-HCM đã có 21 tổ chức CĐCS trực thuộc với 4.545 lao động (trong đó có 1.837 nữ), số công đoàn viên là 3.865 (trong đó có 1.669 nữ) bao gồm 190 GS và PGS, 726 TS và 1.393 Thạc sỹ.

Các hoạt động phát triển đoàn viên, xây dựng tổ chức công đoàn, công tác kiểm tra, công tác nữ công được chú trọng và phát triển tốt. Công tác tuyên truyền giáo dục từ  cấp CĐ ĐHQG-HCM đến cấp cơ sở trong 15 năm qua đã có những bước chuyển mới, phong phú về loại hình và nâng lên về chất lượng, góp phần quan trọng nâng cao chất lượng toàn diện đội ngũ CBCNVC-GV.

  Phát biểu tại Lễ kỷ niệm, đồng chí Nguyễn Huy Cận, Ủy viên Đoàn chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động VN, Chủ tịch Liên đoàn Lao động Tp. HCM biểu dương những thành tích của công đoàn ĐHQG-HCM trong suốt 15 năm qua; đồng thời nhấn mạnh hoạt động của Công đoàn ĐHQG-HCM đã có nhiều khởi sắc, vị thế của Công đoàn ĐHQG-HCM ngày càng được nâng lên và không ngừng lớn mạnh, các phong trào thi đua ngày càng phát huy hiệu quả, đặc biệt là trong việc chăm lo, cải thiện, nâng cao đời sống  về vật chất, tinh thần cho cán bộ, giảng viên, nhân viên gắn với việc nâng cao chất lượng đội ngũ, đóng góp quan trọng vào phong trào chung của công nhân viên chức lao động và hoạt động Công đoàn Thành phố.

Với những thành tích xuất sắc trong 15 năm qua, Công đoàn ĐHQG-HCM đã vinh dự được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao Động hạng III. 

                                                                                                                        Nguồn : vnuhcm.edu.vn