Skip to content Skip to navigation

Kế hoạch Hội thao Công đoàn năm 2024

Kính gửi quý Thầy/Cô,
Thực hiện Kế hoạch 04/KH-CĐCNTT ngày 11/3/2024 về việc Tổ chức Hội thao Công đoàn năm 2024 
(kế hoạch chi tiết kèm theo)
Hội thao bao gồm 11 môn: Nhảy dây, Chạy Việt dã, Bóng đá Mini Nữ, Bóng đá Mini Nam, Chạy xe đạp chậm, Kéo co, Thi vẽ, Bóng bàn, Bóng đá tình yêu, Bóng chuyền hơi, Cầu lông.
- Tất cả các môn thi đấu được tổ chức từ tháng 03-05/2024. Điều lệ chi tiết thi đấu các môn sẽ được gửi trước 07 ngày môn thi diễn ra. Chi tiết thời gian thi đấu từng môn kế hoạch kèm theo.
- Khai mạc Hội thao 08h30 ngày 25/3/2024 tại Sân cờ cổng A.
Quý Thầy/Cô đăng ký tham gia Hội thao về Ban Chấp hành Công đoàn bộ phận theo mẫu kèm theo trước 16h00 ngày 19/3/2024.
Hội thao Công đoàn Trường Đại học Công nghệ Thông tin là một trong ba hoạt động điểm mà Nhà trường đăng ký hoạt động chào mừng kỷ niệm 30 năm thành lập ĐHQG-HCM
Kính đề nghị quý Thầy/Cô tích cực hưởng ứng tham dự Khai mạc và đăng ký tham tham gia thi đấu các môn.
Công đoàn Trường đã chuẩn bị áo Hội thao cho toàn thể quý Thầy/Cô đang công tác và có mặt tại Trường để tham gia Hội thao năm 2024.

* Đây là hoạt động tính điểm thi đua năm học 2023-2024
Trân trọng.