Skip to content Skip to navigation

Hội thi online “Tìm hiểu công tác an toàn vệ sinh lao động” cấp Thành phố năm 2022

Kính gửi; Quý Thầy/Cô,
Thực hiện Công văn số 64/CĐ-ĐHQG ngày 25/4/2022 của Công đoàn ĐHQG-HCM về việc vận động đoàn viên, viên chức, người lao động tham gia hội thi online “Tìm hiểu công tác an toàn vệ sinh lao động” cấp Thành phố năm 2022
Công đoàn Trường gửi quý Thầy/Cô đường link tham dự Hội thi online:
https://antoanvesinhviengioi.nld.com.vn/
Thời gian dự thi:
Giai đoạn 1: từ 29/4 đến 5/5/2022
Giai đoạn 2: từ 13/5 đến 29/5/2022

Thí sinh thực hiện 30 câu trắc nghiệm những kiến thức chung về an toàn vệ sinh lao động, Luật Công đoàn, công tác phòng chống Covid-19 và các nội dung văn bản liên quan, trong thời gian 15 phút.
Quý Thầy Cô lưu ý tại mục khối thi (chọn KHỐI KHÁC).
Trân trọng.
File đính kèm: