Skip to content Skip to navigation

Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu kiến thức về biển, đảo Việt Nam "Tổ quốc bên bờ sóng" năm 2022

Kính gửi quý Thầy/Cô,
Thực hiện Công văn 124/CĐ-ĐHQG ngày 01/7/2022 của Công đoàn ĐHQG-HCM về việc tham gia cuộc thi trực tuyến tìm hiểu kiến thức về biển, đảo Việt Nam "Tổ quốc bên bờ sóng" năm 2022.
Thông tin chi tiết cuộc thi tại: https://toquocbenbosong.vn/
Ban Chấp hành Công đoàn kính đề nghị quý Thầy/Cô tham gia cuộc thi.
 
Trân trọng,
 
LỘ TRÌNH CUỘC THI

VÒNG THI TUẦN

Diễn ra trong 4 tuần với hình thức trực tuyến. Thí sinh trả lời câu hỏi trắc nghiệm theo hình thức trực tuyến (trên Website hoặc App của Cuộc thi).

VÒNG BÁN KẾT

Diễn ra tương tự vòng thi tuần, thí sinh tham gia trả lời câu hỏi trắc nghiệm theo hình thức trực tuyến (trên Website hoặc App của Cuộc thi).

VÒNG CHUNG KẾT

Dự kiến diễn ra vào tháng 10 năm 2022
Tổ chức bằng hình thức sân khấu hóa, các đội đối kháng trực tiếp với nhau trên sân khấu và được truyền hình trực tiếp trên các kênh sóng của đài truyền hình Trung ương và đài truyền hình 28 địa phương giáp biển.