Skip to content Skip to navigation

Tham gia Hội thi "Tổ chức Công đoàn - Nghĩa tình mùa dịch"

Kính gửi quý Thầy Cô

Thực hiện công văn số 121/CĐ-ĐHQG ngày 08/8/2021 của Công đoàn ĐHQG-HCM về việc tổ chức hội thi " Tổ chức Công đoàn - Nghĩa tình mùa dịch" (chi tiết kế hoạch kèm theo).

Đối tượng dự thi: Toàn thể CBVC-NLĐ của Trường

Hình thức và thể lệ tham gia Hội thi

1. Đối với bài viết: Tác phẩm không quá 1.000 từ, mỗi tác phẩm ít nhất 3 tấm hình có chú thích hình cụ thể. Tác phẩm ghi đầy đủ thông tin cá nhân.

2. Đối với ảnh: Tác phẩm không phải ảnh ghép, xử lý photoshop, dung lượng từ 1.000 pixel trở lên, định dạng JPEG.

3. Đối với video clip: Ngắn gọn, có lời bình dạng phụ đề hoặc thuyết minh, thời lượng clip từ 3-5 phút. Không chấp nhận nối ghép ảnh, slide ảnh.

(Chi tiết các nội dung kế hoạch kèm theo)

Tác phẩm gửi về email:  congdoan@uit.edu.vn trước 12h00 ngày 23/8/2021.

Nhiều giải thưởng hấp dẫn (chi tiết kế hoạch kèm theo).

Công đoàn Trường duyệt lại nội dung các tác phẩm và gửi tham gia dự cấp Công đoàn ĐHQG-HCM.

Trân trọng.