Skip to content Skip to navigation

Kết quả cuộc thi "Tìm hiểu các quy định về quyền và nghĩa vụ của VC-NLĐ tại Trường ĐHCNT"

Từ ngày 09-11/11/2021, Trường Đại học Đại học Công nghệ Thông tin phối hợp với Công đoàn Trường tổ chức cuộc thi trực tuyến "Tìm hiểu các quy định về Quyền và Nghĩa vụ của viên chức, người lao động tại Trường". Cuộc thi hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam 9/11 do Liên đoàn Lao động TP.HCM phát động và tạo điều kiện cho viên chức, người lao động (VC-NLĐ) tiếp cận với các quy định của Trường Đại học Công nghệ Thông tin (ĐH CNTT). Thông qua cuộc thi, Nhà trường mong muốn đảm bảo việc thực thi quy định của Trường đúng, hiệu quả. Ngoài ra, VC-NLĐ có cơ hội nắm bắt cụ thể, hiểu rõ hơn quyền và nghĩa vụ của mình tránh được những sai sót trong quá trình làm việc.

Cuộc thi diễn ra sôi động với sự tham gia đông đảo, nhiệt tình từ VC-NLĐ của Trường. Kết quả chung cuộc 4 giải thưởng 01 Nhất, 01 giải Nhì, 01 giải Ba và 03 giải Khuyến khích.