Skip to content Skip to navigation

Kế hoạch Tổ chức “Chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11” năm 2021

Kính gửi quý Thầy/Cô,

Công đoàn Trường trân trọng gửi Kế hoạch 11/KH-CĐCNTT ngày 7/11/2021 về việc Tổ chức “Chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11” năm 2021.

Thời gian: 09:30-11:30, ngày 19/11/2021.

Hình thức tổ chức:

+ Trực tiếp tại phòng A116, Trường Đại học Công nghệ Thông tin.

+ Trực tuyến trên fanpage Trường Đại học Công nghệ Thông tin.

+ Trực tuyến trên fanpage Công đoàn Trường Đại học Công nghệ Thông tin

Công đoàn Trường sẽ gửi Thư mời tham dự đến quý Thầy/Cô,

 

Trân trọng.