Skip to content Skip to navigation

Đăng ký Khám sức khỏe cho VC-NLĐ năm 2022

Kính gửi quý Thầy Cô,

Thực hiện Kế hoạch 17/KH-CĐCNTT ngày 07/12/2022 về việc tổ chức Khám sức khỏe cho VC-NLĐ năm 2022.

Công đoàn Trường kính đề nghị quý Thầy/Cô đăng ký tại link: https://link.uit.edu.vn/ZRElm để Khám sức khỏe năm 2022

1. Đối tượng khám sức khỏe:

- Toàn thể VC-NLĐ đang công tác và có mặt tại Trường.

2. Thời gian, địa điểm, kinh phí:

- Thời gian đăng ký: 10-17/12/2022.

Thời gian lấy mẫu máu VC-NLĐ đăng ký khám vào sáng Thứ Tư ngày 04/01/2023 tại Trường.

- Thời gian khám sức khỏe từ 05-13/01/2023 (Khám cả buổi sáng và chiều. Trừ ngày thứ 7, Chủ nhật không khám).

- Địa điểm: Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh

- Địa chỉ: 215 Hồng Bàng, Phường 11, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh.

- Quý Thầy/Cô phải đăng ký ngày khám trên form.

Chi tiết quý Thầy/Cô tham khảo Kế hoạch và Danh mục tham khảo khám thêm kèm theo.

LƯU Ý:

- Quý Thầy/Cô đăng ký khám sức khỏe sẽ khám bắt buộc các mục khám theo quy định, kinh phí Nhà trường chi trả (Mục 4a theo kế hoạch).

- Quý Thầy/Cô đăng ký khám thêm phải tự túc kinh phí. Nhà trường chi trả cho Bệnh viện trước và thu quý Thầy Cô lại sau.

- Quý Thầy/Cô muốn đăng ký khám thêm cho người thân vui lòng gửi thông tin về email: congdoan@uit.edu.vn trước 17/12/2022.

- Quý Thầy/Cô đăng ký mà không đi khám sẽ phải tự trả kinh phí theo quy định.

Trân trọng.