Skip to content Skip to navigation

Kế hoạch tham gia chuỗi hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2022

Kính gửi: Quý Thầy, Cô.

Văn phòng Công đoàn chuyển Kế hoạch số 229/CĐ-ĐHQG ngày 20/10/2022 của Công đoàn ĐHQG-HCM về việc Tổ chức chuỗi hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2022. Kế hoạch TẠI ĐÂY.

Công đoàn Trường kính đề nghị quý Thầy/Cô tích cực tham gia cuộc thi trực tuyến. Thời gian mở hệ thống thi trực tuyến sẽ được Công đoàn Trường gửi link đến quý Thầy/Cô.

Trân trọng./.