Skip to content Skip to navigation

Khảo sát lấy ý kiến về địa điểm tổ chức du lịch hè 2023

Kính gửi quý Thầy/Cô,

Nhằm tổ chức tốt du lịch hè năm 2023, Ban Chấp hành Công đoàn Trường tiến hành khảo sát, lấy ý kiến quý Thầy Cô về địa điểm tổ chức du lịch hè 2023 như sau:

Dự kiến sẽ có 02 tour, tổ chức vào tháng 7,8/2023:

1. Tour trong nước 1 (dự kiến kinh phí từ nguồn hỗ trợ của Trường)

2. Tour trong nước 2 (dự kiến kinh phí kinh phí từ nguồn hỗ trợ của Trường và đóng thêm từ Công đoàn viên)

3. Tour nước ngoài (dự kiến kinh phí kinh phí từ nguồn hỗ trợ của Trường và đóng thêm từ Công đoàn viên)

Thời gian khảo sát trước 16h30 ngày 28/2/2023.

Link khảo sát tại đây: https://link.uit.edu.vn/losNu 

LƯU Ý:

- Việc khảo sát không đồng nghĩa với việc đăng ký tham gia.

- Quý Thầy/Cô có thể đề xuất địa điểm khác nằm ngoài địa điểm do Ban Chấp hành Công đoàn Trường gợi ý.

- Sau khi có kết quả khảo sát, Ban Chấp hành Công đoàn Trường sẽ tiến hành mời các công ty du lịch chào giá cạnh tranh và sẽ có kế hoạch chính thức về việc tổ chức du lịch năm 2023 (Dự kiến giữa tháng 3/2023).

Trân trọng,